خدمات من

خدمات روانشناسی و مشاوره

خدمات تخصصی مشاوره

  • مشاوره خانواده

آموزش خانواده ، شیوه های فرزندپروری ، مهارت های زندگی ، مهارت حل مسئله و نصمیم گیری

  • مشاوره فردی

مشاوره فردی ، مشاوره تحصیلی ، مشاوره شغلی

  • مشاوره ازدواج

پیش و پس از ازدواج ، مشکلات زناشویی ، ارتباط موثر زوجین ، خیانت ، شکست عاطفی ، طلاق و مهارت های کنار آمدن با طلاق

خدمات تخصصی روانشناسی

  • درمان اختلالات روانشناختی
  • اختلالات اضطرابی : وسواس فکری و عملی ، اضطراب جدایی ، اضطراب اجتماعی ، فوبی خاص ، اضطراب و وحشتزدگی
  • اختلالات خلقی : افسردگی ، خودکشی ، دوقطبی
  • اختلالات شخصیتی
  • اختلالات جنسی : کژکاری های جنسی ، نابهنجاری های جنسی

مشاوره تلفنی 

خدمات روانشناسی و مشاوره در ایران – خارج از ایران

کارگاه های روانشناسی

دوره های پیش از ازدواج ، مهارت های زناشویی ، ازتباط موثر زوجین

خدمات روانشناسی و مشاوره
خدمات روانشناسی و مشاوره
اسکرول به بالا