افسردگی

پرسشنامه افسردگی بک

افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می شود.خلق انسان به رنگین کمان شباهت دارد.

بدین معنا که هر خلق از خلق های دیگر متمایز است اما هر یک با دیگری ترکیب می شود.

سایه های این رنگین کمان از افسردگی شدید تا خفیف ، غمگینی عادی ، شیدایی خفیف و شیدایی همراه با مشکلات رفتاری گسترده است.

همه ما از سایه های مختلف این رنگین کمان گذر می کنیم.

احساس های غم و ناراحتی ، در مقابل از دست دادن شغل ، عزیزان ، یک پاسخ عادی است.

اما اگر این احساس ها ، افراطی و مزاحم کارآیی شوند ، از آنها به عنوان اختلال خلقی یاد خواهد شد.

چون افسردگی ، در خیلی از مواقع مورد درمان قرار نمی گیرد ، پزشکان از تعداد واقعی افراد مبتلا به افسردگی اطلاع ندارند.

با این حال آنها می دانند که تعداد افراد افسرده کم نیست.

افسردگی آن قدر متداول است که آن را سرماخوردگی روانی نامیده اند.

اصطلاح افسردگی ، اغلب برای بیان اندوه عمیق به کار می رود.تقریبا همه افراد زمانی به غم و غصه دچار می شوند

و به هر شکلی دیده شود ، شیوه دید فرد از خود ، از دیگران و از دنیا را تحریف میکند.

افسردگی قدرت قضاوت را تضعیف می کند و موجب رفتارهای نامعقول می شود.

در هر یک از این موارد ، بیمار نمی تواند زندگی روزمره عادی داشته باشد.

و تقریبا تمام جنبه های زندگی ، ازنحوه تمرکز حواس در کار تا خواب شبانه را تحت تاثیر قرار می دهد.

بااین حال همه انواع آن قابل درمان است.

دستورالعمل

این پرسشنامه از گروه های جملات تشکیل می شود.

همه جملات گروه ها را به دقت بخوانید و در خانه مربوط به جمله ای که احساس فعلی مارا بهتر منعکس می کند ، علامت بگذارید.


1.پرسش 1
2.پرسش 2
3.پرسش 3
4.پرسش 4
5.پرسش 5
6.پرسش 6
7.پرسش 7
8.پرسش 8
9.پرسش 9
10.پزسش 10
11.پرسش 11
12.پرسش 12
13.پرسش 13
14.پرسش 14
15.پرسش 15
16.پرسش 16
17.پرسش 17
18.پرسش 18
19.پرسش 19
20.پرسش 20
21.پرسش 21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا