تیپ شخصیتی

پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز

اهمیت و کاربرد آزمون MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز توسط کاترین بریگز و  ایزابل مایرز ساخته شده است و در جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند

تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان دهد.

درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندیهایش یاری می کند.

اولویتها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندیهایش یاری میکند.

این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند، بدست می دهد.

در واقع هدف از انجام این آزمون این است که افراد، ویژگیهای شخصی خود را از جمله علاقه مندی ها، نقاط قوت، ضعف، اولویتهای شغلی احتمالی و سازگاری با افراد دیگر را

بیشتر کشف و درک کنند.

همچنین از جمله تاثیرات مهم آزمون MBTI میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

• شناخت بهتر خود و توسعه و پیشرفت فردی
• توسعه و پیشرفت شغلی
• تشکیل گروهها و تیم های کاری
• بالندگی سازمانی
• آموزش رهبران و مدیران
• حل مسأله بین فردی و بین گروهی
• مشاوره ارتباطات بین فردی

معیارهای اصلی شخصیتی آزمون MBTI

– افراد درون گرا ( Introvert )
افراد درونگرا انرژی را از درون کسب میکنند و دایره ارتباطی محدودی دارند. به فعالیتهای ذهنی مانند مطالعه علاقمند هستند.
– افراد برون گرا ( Extrovert )
افراد برونگرا انرژی را از دنیای بیرون کسب میکنند و در تصمیم گیر ی ها واکنش سریعتری دارند.
– افراد حسی ( sensor )
افراد حسی بیشتر اطلاعات خود از محیط را با استفاده از حواس پنجگانه دریافت میکنند. جزئی نگر هستند.
– افراد شهودی ( intuitive )
افراد شهودی بیشتر از حس ششم خود بهره میگیرند و علاقه مند به چیزهایی که باید باشند، هستند. این افراد بیشتر وقت خود را
رویاپردازی میکنند.
– افراد احساسی ( feeler )
افراد احساسی بیشتر تصمیمات خود را بر اساس احساساتشان میگیرند . فرد احساسی بیشتر تحت تأثیر فیلمها یا … قرار میگیرد.

– افراد منطقی( thinker )
افراد منطقی تصمیمات و قضاوات خود را بر اساس منطق قرار میدهند.
– افراد قضاوتی ( judger )
– افراد ادراکی ( perceiver )

نحوه انجام آزمون MBTI

این آزمون دارای 87 سوال است که پاسخ دهندگان باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های 1 یا 2 را انتخاب نمایند ) هیچ پاسخ درست یا
غلطی وجود ندارد( آزمون تیپ شخصیتی مایرز بریگز محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 15 تا 25 دقیقه لازم میباشد.

شایان ذکر است نباید به پاسخ دهندگان تعاریفی از لغات یا عبارات ارائه کرد.
فرد میبایست بر اساس درک شخصی خود به آن سوال پاسخ دهد. دقت نمایید که درانجام این آزمون به خودتان فکر کنید؛ آن هم خارج از
نقش های شغلی یا خانوادگی ای که بر عهده دارید.

به این صورت که معمولا کدام پاسخ یا عمل به شما نزدیکتر است، یا اینکه کدام پاسخ توصیف نزدیکتری از اعمال و احساسات شما به دست میدهد.


1.آیا شناختن شما
2.آیا
3.شما معمولا
4.روابط دوستانه شما
5.میتوانید به طور نامحدود
6.در صحبت کردن با دوستانتان
7.آیا معمولا
8.وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
9.آیا عادت دارید
10.آیا
11.وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح میدهید؟
12.در بین دوستانتان آیا
13.در یک محفل اجتماعی
14.در میهمانی ها
15.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
16.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
17.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
18.در یک مهمانی دوست دارید:
19.هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
20.در یک گروه بزرگ اغلب:
21.زمانی که در مورد یک پیشامد فکر میکنید ترجیح میدهید:
22.آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند میتوانند بگویند به چه علاقه دارید؟
23.آیا معمولا منظورتان
24.وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید
25.وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود
26.ترجیح میدهید در نظر مردم چگونه باشید؟
27.هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا
28.اگر معلم بودید ترجیح میدادید
29.معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار میکنید؟
30.در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند ترجیح میدهید
31.درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید
32.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
33.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
34.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
35.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
36.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
37.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
38.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
39.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
40.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
41.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
42.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
43.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
44.کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45.اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید
46.کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
47.آیا در تصمیم گیری، بیشتر
48.هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
49.احساس میکنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
50.اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر میآید؟
51.فکر میکنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است ؟
52.احساس میکنید کدام یک عیب بدتری به شمار میآید؟
53.آیا معمولا
54.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
55.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
56.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
57.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
58.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
59.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
60.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
61.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
62.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
63.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
64.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
65.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
66.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
67.بیشتر مراقب کدام یک هستید؟
68.آیا به طور طبیعی:
69.برای انجام یک کار، آیا
70.هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان مینماید
71.آیا مطابق برنامه عمل کردن
72.هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
73.اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
74.آیا ترجیح میدهید
75.آیا
76.آیا فکر میکنید که داشتن یک برنامه روزانه
77.وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
78.آیا
79.در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی میرسید
80.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
81.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
82.کدام لغت برای شما جالبتر است؟
83.کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
84.آیا به طور کلی ترجیح میدهید:
85.وقتی برای یک روز جایی میروید ، آیا ترجیح می دهید:
86.در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید
87.آیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا